Αρχική σελίδα | Επικοινωνία Ασφάλιση Στεγαστικών Δανείων | Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας


Ασφάλειες ζωής

• Ασφάλιση ζωής απο Ασθένεια ή Ατύχημα
• Ασφάλιση Ζωής για αποπληρωμή δανείου
• Μόνιμη ολική ανικανότητα
• Σοβαρές ασθένειες (Εμφραγμα - Εγκεφαλικό Κ.Λ.Π.)


Ασφάλειες


ΛΕΣΒΟΥ 4 - ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 111 47 ΤΗΛ.: 210 2133353 - FAX.: 210 2136193
e-mail: info@arslanidis.gr    Copyright 2006