Αρχική σελίδα | Επικοινωνία Ασφάλιση Στεγαστικών Δανείων | Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας


Ασφάλειες Μεταφορών

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ή ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΛΥΨΕΙΣ:


ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ


•Θαλλάσιας Μεταφοράς
•Χερσαίας Μεταφοράς
•Ταχυδρομικής Μεταφοράς
•Αεροπορικής Μεταφοράς


ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

•Φθορά από επαφή με νερό και ξένες ουσίες ή άλλα εμπορεύματα
•Κλοπή
•Θραύση εμπορευμάτων
•Πόλεμοι , Απεργίες , Εξεγέρσεις ,Πολιτικές Ταραχές


Ασφάλειες


ΛΕΣΒΟΥ 4 - ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 111 47 ΤΗΛ.: 210 2133353 - FAX.: 210 2136193
e-mail: info@arslanidis.gr    Copyright 2006